PU-RIM

Které polyuretanové (PU) materiály jsou používány pro technologii RIM?

Polyuretany nazýváme polymerní materiály, které vznikají reakcí dvou základních komponent, t.j. isokyanátové a prepolymerní složky.

Firma Promens zpracovává následující typy reaktivních systémů:

tloušťka stěny hustota typy
kompatní 1-10mm >1g/cm3 plněné i neplněné; tvrdé i elastické
tvrdé integrální >5mm <0,9g/cm3 plněné i neplněné; plněné speciélními přísadami (např. nehořlavé)

Materiálové vlastnosti PU-RIM systémů

  • mechanické vlastnosti –  dle typu , hustoty, plnění a obsahu dalších aditiv  se pohybují ve velkém rozsahu hodnot. Na jedné straně existují  materiály tvrdé s charakterem plastů, na druhé systémy měkké a ohebné s charakterem pryže. Rázová odolnost se v souladu s tímto pohybuje ve velkém rozsahu od křehkých materiálů až k systémům s velmi vysokou rázovou odolností, a to  i za nízkých teplot.
  • existují typy PU-RIM materiálů deklarované jako zdravotně nezávadné, přídavkem aditiv lze   PU-RIM materiály upravit na vysoce nehořlavé typy a všechny typy mají velmi dobré elektrické vlastnosti
  • PU-RIM materiály mají trojrozměrnou strukturu, jsou minimálně nasákavé vodou a mají výbornou chemickou odolnost

Jak se PU-RIM materiály zpracovávají ?

  • RIM – Reaktivní vstřikování
  • RRIM – Reaktivní vstřikování s obsahem plniv
  • SRIM – Strukturální reaktivní vstřikováním

Podstatou technologie RIM je nástřik monomerní směsi přímo do výrobní formy, kde za specifických podmínek směs polymeruje. Po skončení polymerace je z formy vyjímán hotový výrobek. Doprovodnými podmínkami tohoto procesu je velmi nízká viskozita nastřikované hmoty o teplotě nižší než je teplota formy. Na rozdíl od klasického vstřikování, kde je tavenina vstřikována vysokým tlakem do formy výrazně chladnější než teplota taveniny, je u technologie aplikován nízký tlak. To umožňuje vyrábět na relativně malém zařízení velké díly (desítky kilogramů) a používat lehké formy.

Potřebujete více informací? Napište nám...

Aplikace/Technologie - formulář

Section

Section

Sending