DCPD-RIM

Moderní systém vhodný pro výrobu velkých dílů nákladních vozidel, autobusů, stavebních strojů nebo zemědělských vozidel.

Co je poly-DCPD RIM ?

Poly-DCPD je reaktivní systém na bázi dicyklopentadienu (DCPD). Firma Promens v současnosti zpracovává poly-DCPD systém s komerčním názvem Telene, který se ukazuje jako optimální pro výrobu velkých dílů. Je to technologicky elegantní systém, který se vyznačuje řadou vynikajících užitných vlastností.

Z praktického hlediska se jedná zejména o:

  • možnost výroby dílů o tloušťkách od několika jednotek do stovek milimetrů a o hmotnosti nástřiku až několika desítek kg
  • nízká teplota polymerace a princip nízko tlakové technologie umožňuje použití nízkonákladových forem
  • vysoký modul polymeru bez nutnosti použití plniv
  • vysokou rázovou houževnatost,  a to i za nízkých teplot
  • excelentní chemickou odolnost
  • výborné elektrické vlastnosti
  • snadnou lakovatelnost
  • absence vnitřního pnutí, tzv. studené spoje

Některé vlastnosti materiálu Telene za normální teploty jsou uvedeny v následující tabulce:

VLASTNOST JEDNOTKA VELIKOST
tahový modul MPa 1860
pevnost v tahu MPa 46
tažnost % 4
rázová houževnatost Izod (při 25ºC) N.m/m 378
HDT °C 115
hustota g/cm-3 1.03

Jak se poly-DCPD materiál zpracovává ?

Podstatou technologie RIM je nástřik monomerní směsi přímo do výrobní formy, kde za specifických podmínek směs polymeruje. Po skončení polymerace je z formy vyjímán hotový výrobek. Doprovodnými podmínkami tohoto procesu je velmi nízká viskozita nastřikované hmoty o teplotě nižší než je teplota formy. Na rozdíl od klasického vstřikování, kde je tavenina vstřikována vysokým tlakem do formy výrazně chladnější než teplota taveniny, je u technologie aplikován nízký tlak. To umožňuje vyrábět na relativně malém zařízení velké díly (desítky kilogramů) a používat lehké formy.

Potřebujete více informací? Napište nám...

Aplikace/Technologie - formulář

Section

Section

Sending