CNC ořez a montáže

CNC obrábění a montáže – integrální součást moderního výrobce velkých plastových dílů ve středních sériích.

CNC ořez

Ekonomická výroba velkých plastových dílů v nižších sériích vyžaduje používání plastikářských technologií a forem, u kterých je oproti velkosériovému vstřikování nutné dodatečné dokončování dílů, jako např. odstraňování přetoků, vtoků a odvzdušnění, vyřezání dílu z předlisku. Z důvodu minimalizace ceny nářadí u nižších sérií výrobků zákazník většinou preferuje zhotovení otvorů, zahloubení a jiných detailů také dodatečně obráběním. V minulosti byly právě tyto operace největším zdrojem nekvality, protože byly závislé na ruční práci a mnohé technologie (jako např. vakuové tvarování) degradovaly do kategorie velmi nepřesných výrobků. Zásadní změna nastala využitím CAD, CAM systémů a CNC obrábění. Pro výrobu dílů technologií vakuového tvarování a pro přesné dokončování řady dalších výrobků je ve firmě Promens používáno 5-ti osé CNC obrábění. Pro tuto operaci jsou používány moderní 5-ti osé CNC stroje od firmy Termwood a Geiss. Největší stroj umožňuje obrábět výrobky o velikosti 2,5×2 m.

Montáže, lepení a svařování

Z důvodu požadavku integrovaných dodávek, většina velkých exteriérových platových dílů prochází ve firmě Promens operacemi montáží. Příkladem prvků nejčastěji montovaných do sestav jsou světla, závěsy, výztuže, protihlukové prvky, ostřikovače, mřížky, kovové výztuhy, fixační prvky a včetně vlastního spojování jednotlivých plastových dílů do sestav (např. kapoty).

Pro operaci svařování jsou v současnosti nejvíce používána ultrazvuková zařízení, zajišťující minimální defekty na lícové straně výrobku, pro lepení je používána řadu systémů jako např. polyurethanové tmely, MS polymery, kyanakrylátová lepidla a další. Lepení jako takové patří mezi nejnáročnější operace jak ve fázi vývoje tak při zajišťování plné reprodukovatelnosti v procesu výroby. Použitý systém musí být schopný zajistit nejenom adhezní a kohezní požadavky ale akceptovat i možný rozptyl v tvarových návaznostech v průběhu výroby a mít neměnné vlastnosti v čase a být optimalizován i z pohledu dynamického namáhání dílu. Operace lepení je také jednou z nejnáročnějších na dodržování technických požadavků v procesu výroby a ve firmě Promens patří do kategorie zvláště sledovaných operací se specifickým režimem plánu kontrol.

Firma Promens je tak schopna garantovat svým zákazníkům vysokou kvalitu lepených spojů.

Potřebujete více informací? Napište nám...

Aplikace/Technologie - formulář

Section

Section

Sending