O společnosti Promens

Poslání

“Naši lidé uvádí plasty do pohybu a vize našich partnerů v realitu.”

Jsme pro naše zákazníky spolehlivým partnerem v dodávkách plastových dílů a montážních celků, určených pro nejnáročnější aplikace zejména v automobilovém průmyslu. Pomáháme plnit jejich cíle v oblasti vývoje, dodávek, kvality a bezpečnosti a společně dosahujeme úspěšného a dlouhodobého uplatnění na trhu.

Působíme na globálním trhu jako vývojový a systémový dodavatel. V rámci RPC Group se podílíme na růstu a rozvoji hodnoty firmy. Vážíme si nasazení a stability našich lidí a investujeme do jejich rozvoje a zajištění bezpečného pracovního prostředí.

 

Vize

Jsme první volbou zákazníků ve vývoji, výrobě a dodávkách plastových dílů a sestav.

Naše nadšení a chuť hledat nové cesty umožňuje našim zákazníkům být leadery v jejich oboru. Investujeme do rozvoje, vztahů, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Ti nejlepší jsou s námi!

Hodnoty

Synergie
Priority
Obnova sil
Proaktivní přístup
Společný prospěch
Smysluplný cíl
Vzájemný respekt
Bezpečnost

Vývoj společnosti

Založení společnosti výzkumnými pracovníky

1991

1993

První sériová výroba PA-RIM (NYRIM®)

Zahájení výroby jako Tier1 dodavatel do Škoda Auto

1994

1998

Zavedení technologií DCPD-RIM, PU-RIM a vakuové tvarování

Zavedení metody řízení BSC a prvků štíhlé výroby

2000

2002

Ocenění Ministerstva obchodu a průmyslu Dodavatel roku

Převzetí RIM Tech a.s. skupinou Polimoon group

2005

2006

Převzetí skupinou Promens group

Ocenění v rámci Promens Group Innovation of the year

2010

2012

Zavedení výrobní linky na výrobu krytu motoru z měkkých PU systémů

Start nových projektů v rámci zavedení EURO6 a 4F emisních norem v rozsahu nárustu tržby +60%

2014

2015

Koncernové ocenění Safety award. Převzetí skupinou RPC group.

Dotační program


Systémové kontinuální zvyšování kvalifikace zaměstnanců Promens a.s. v rámci projektu z OP LZZ

V rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost společnost Promens a.s. využívá prostředků z ESF k systémovému kontinuálnímu zvyšování kvalifikace zaměstnanců Promens a.s.  (což je také název projektu), a to od 1.5.2013.


Projekt „Podnikové vzdělávání Promens a.s. a partnerů“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004692, schválený v rámci výzvy č. 43/2016 Operačního programu Zaměstnanost.
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností pracovníků a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Doba realizace projektu: 15. 3. 2017 – 14. 3. 2019.

Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci příjemce dotace Promens a.s. a partnerů projektu INGO-PET Morava, spol. s r.o.; GLOBAL INVESTMENT OPPORTUNITIES, s.r.o.; RAJCH, spol. s r.o. a Z-STYLE CZ a.s. Do projektu se zapojí 200 osob, z toho 170 osob překročí hranici bagatelní podpory. Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:

  • Obecné IT
  • Specializované IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Technické a jiné odborné vzdělávání
  • Interní lektor

Celkový rozpočet projektu činí 4 179 547 Kč a je financován z 85% z Evropského sociálního fondu a z 15% z vlastního rozpočtu příjemce a partnerů projektu.