Nabízené benefity

Odměna za doporučení nového zaměstnance

Nadstandardní příplatky za směnnost

Týden dovolené navíc

Pružná pracovní doba (mimo výrobní operátory)

Výrazná podpora vzdělávání (AJ, interní i externí vzdělávání, podpora osobního rozvoje)

Příspěvek na penzijní připojištění

Permanentky na hokej/fotbal

Příspěvek na stravování

Odměna za délku působení ve společnosti při životním jubileu

Flexi passy

Naše firemní kultura

  • Vize výjimečných výsledků firmy spojena s osobním štěstím zaměstnanců
  • Pravidelné setkávání s vedoucími pro odhalení dalších možností uvolnění vlastního potenciálu
  • Skloubení výhod korporátního prostředí a pevných interních vztahů
  • Důraz na osobní rozvoj zaměstnanců
  • Fluktuace 1-2%
  • Neformální setkávání týmů (výroba), teambuildingy, vánoční večírky
  • Otevřená firemní kultura stojící na fair-play
  • Tým kolegů směřující ke stejnému cíli, ochotní pomoci/poradit  nejen v rámci interního vzdělávání

Vize ZDRAVÁ FIRMA

Jaká je role firmy?

RPC Promens se zavazuje k nastavení a dodržování plánu opatření týkající se zdraví zaměstnanců.

Soustřeďujeme se především na čtyři oblasti péče o zdraví zaměstnanců: Prevence onemocnění a zdravý životní styl, Pracovní prostředí, Hygienické podmínky, Informovanost (osvěta) & komunikace

Jaká je role zaměstnance?

Aktivně spolupracovat při zaváděných opatřeních vedoucí k lepšímu zdraví a bezpečnému pracovnímu prostředí.

Komunikovat se svými nadřízenými o možnostech, jak zlepšit své zdraví a pracovní prostředí.

Pečovat o své zdraví a zajímat se o možnosti, které se nabízí ve firmě i mimo ni.

Přínos pro firmu Výhody pro zaměstnance
nemocnost pod 3% příspěvky na péči o mé zdraví
nulová úrazovost, >500 dnů bez úrazu Investice do bezpečných pracovišť
stabilita zaměstnanců dlouhodobá možnost působení ve firmě – stabilita
pověst firmy mající zdraví svých zaměstnanců na prvním místě podpora péče o mé zdraví (př.: stop kouření)
Promens jako “výběrový zaměstnavatel” regionu dopad do rodiny (pohybové aktivity vs. únava)
snížení nákladovosti (↓ pracovní neschopnosti) snížení osobních nákladů za péči a zdraví
předcházení nemocícm z povolání prevence vzniku vážných nemocí (obezita, cukrovka, atd.), zdravé prostředí (ergonomie, atp.)
získání zpětné vazby a podnětů pro zlepšení jistota, důvěra, otevřený vztah s vedoucím, komunikace
dlouhodobé udržení zajímavého pracovního prostředí prostředí, kde je radost pracovat